BlogİK Yönetimiİş YönetimiKurum Kültürü Nedir?

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum Kültürü Nedir?  

Sağlam temelli şirket dendiği zaman akla gelen en önemli yapıtaşlarından biri olan kurum kültürü bir şirketin paylaştığı değerler, davranışlar ve inançlardır. Kurum kültürü, kurum kimliğinin bir sonucu veya kurumsal kimliği kurumsal imaja taşıyan bir etken olarak görülmektedir. Ancak kurum kültürü, kurum kimliğiyle etkileşim içerisinde olan bağımsız bir alan olarak da değerlendirilebilir. Kurum kültürü, çalışanların davranışlarını, kuruluşun görünümünü, şeklini etkileyen değer yargılarını ve davranış tarzını ifade eder. 

Kurum Kültürünün Özellikleri ve Etkileyici Faktörler 

İletişim, motivasyon, liderlik, yönetim süreci, organizasyon yapısı ve yönetim tarzı kurum kültürünü etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler doğrultusunda davranışlar kalıplaşmaya başlar, soyut ve somut değerler ortaya çıkar, kurum kültürüne göre davranışlar şekillenir, işe alımda uygun adaylar seçilir, yöneticilerin aktarımı ile işe giren çalışanlar kurum kültürüne anlam katarlar ve tüm bunların sonucunda ahlaki, psikolojik, sosyal, ekonomik vb. değerlere dayanan kültür özellikleri ortaya çıkmış olur. 

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur? 

Firmanın misyonundan, amacından ve başarı doğrultusundaki ihtiyaçlarından ortaya çıkan kurum kültürünü oluşturmak için bilinçli bir koruma ve gelişim gereklidir. Oluşum kendi başına bırakılmamalıdır çünkü her kurum kültürü dahili etkenlerin yanı sıra harici etkilerle de karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle geleceğe yönelik bir kurum kültürü oluşturmak için şirket iç ve dış zorluklarla başa çıkabilmeli ve net hedefler içeren bir plan geliştirmelidir. Yöneticiler ve çalışanlar arasında iş birliğine dayalı bir uyumluluk, şeffaf bir iletişim, merkeziyetçilikten uzak bir yetki yapısı, sermaye ve kazanç katılımı, cinsiyetten bağımsız karar alma süreçleri ve ortak görüşlere dayanan bir kurum felsefesinin ortaya konulması gereklidir. Böylece güvenli ve doğal bir ortaklık duygusu oluşturabilen bir kurum kültürüne sahip olunabilir. 

Kurum Kültürünün Etkileri 

Uzmanlar güçlü bir kurum kültürünün olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkilerinin de olabileceğini belirlemiştir. Öncelikle olumlu etkilerinden bahsedecek olursak, davranış oryantasyonu sunarak nerede nasıl davranılması gerektiği konusunda rehberlik etmesi, etkili ve şeffaf iletişim ağıyla uyum süreçlerini kısaltması, kabul edilmiş bir vizyon ve istikrarla uzlaşmalara hızlıca ulaşılması, kurum kültüründen kaynaklı çalışanlar bilinçli olduğu için kontrol gerekliliğinin düşük olması, yüksek motivasyon ve güçlü sadakat duygusu kurum kültürünün olumlu etkileri arasında yer alır. Ancak unutulmamalıdır ki, statik bir kurum kültürü yerine dinamik bir kurum kültürü oluşturulmalıdır çünkü kurumun yerinde sayması olumlu sonuçlar yaratmaz. Onun yerine dinamik bir kurum kültürüyle birlikte gerekli basamakları çıkararak başarıya ulaşmak hedeflenmelidir. 

Kurum Kültürünün Olası Olumsuzluk Etkilerinin Önüne Geçmek 

Kurum kültürünü oluştururken olumsuz etkilerle karşılaşmamak adına sistemin kolayca hükmedici bir güç haline gelmemesi, yeni oryantasyonların önüne geçerek değişimlerin reddedilmemesi, derin ve temel değişikliklere dahi gerektiğinde açık olabilmek, eleştiriye ve girişkenliğe yer verebilmek gibi hususlara dikkat edilmelidir. Böylece kurum kültürü bir handikap olmaktan çıkar ve statiklikten kurtularak firmayı ileri taşıyan sürekli bir güç haline gelir. 

İşletme ve Üst Yönetim Açısından Kurum Kültürü 

İşletme ve işletme yöneticisi için kültür, topluluklar tarafından oluşturulan, inançlar, değerler, adetler ve kişiler arası ilişkilerin bir sonucudur ve kuruluşun çalışma şeklini etkiler. Bu doğrultuda üst yönetimin rolü büyüktür. Var olan kurum kültürünü geliştirmek, sürdürmek ve mevcut eksikliklerini gidermek başta olmak üzere çalışanlar arasında doğru iletişimin kurulması gereklidir. Bunu üst yönetim çalışanların yanında bulunarak gerçekleştirmelidir çünkü kurum kültürü çalışanlara bir kağıtta yazanları ezberletmekle elde edilemez. Bu nedenle üst yönetimin istikrarlı bir soyut denetim oluşturması gereklidir. 

Kurum Kültürünün Önemi 

Rekabette öne geçmek adına en önemli avantajlardan biri olan kurum kültürü, şirketin ideolojisinin ve uygulamasının temeline inilmesini sağlayarak şirketin her yönüne etki eder. Araştırmalara göre şirket başarısındaki en önemli faktör olarak görülen kurum kültürü şirketlerin zor durumlar karşısında da güçlü kalabilmesini sağlar. 

Kurum kültürü bir kurumun tarihi, değerleri, inançları, sembolleri, yapısı, gelenekleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda oluşur. Bazı şirketlerde eğitimine dair oryantasyonlar olmasına yol açacak kadar önemli bir yapı taşı olan kurum kültürü, doğru bir şekilde oluşturulursa şirketleri ayakta tutar ve şirketlerin hem devamlılıklarını hem de gelişimlerini sağlamada büyük rol üstlenir. İnsan Kaynakları alanında tüm planlama ve süreçler hakkında çözümler sunan HRplan, kurulum gerektirmeden tüm platformlar üzerinden erişilebilen yeni nesil insan kaynakları yazılımıdır.

Özellikler

Bize Ulaşın

Created by Hipposoft