BlogİK Yönetimiİnsan Odaklı Sürdürülebilir Personel Yönetimi Anlayışı

İnsan Odaklı Sürdürülebilir Personel Yönetimi Anlayışı

İnsan kaynakları yönetimi alanında iki kişi konuşuyor.

Personel yönetimi, günümüz teknolojileriyle kalıcı ve sürdürülebilir çözümler içerir. Bu noktayı yakından keşfetmek ve ik çözümelerinize dahil etmek ister misiniz?

Bildiğiniz gibi bir işletme personellerini; yönetir, ihtiyaçlarını belirler ve takip eder. Tüm bu süreçler insan kaynakları kapsamında gerçekleşir. İşletmelerde personel yönetimi için birçok noktayı düşünebilirsiniz. Bu maddeler arasında; departmanlardaki çalışan dağılımı, departmanlar arası iletişim, personel izinleri, kişisel bilgiler gibi noktalar vardır. İşletmenize ait her bileşeni doğru ve sürdürülebilir şekilde yönetmeniz, çalışan yönetimi kapsamında gerçekleşir. Sürdürülebilir olmasından kasıt, çalışanların işletmeye değer katması ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda aktif olabilmesidir. Personel yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirdiğinizde; çevresel, ekonomik ve diğer nedenlerden kaynaklı oluşabilecek tehlikelere karşı işletmenizi koruyabilirsiniz. Geleneksel yönetim uygulamalarını tercih etmek yerine yenilikçi çözümlere yönelerek işletmeniz için doğru adımları uygulayabilirsiniz.

Yenilikçi personel yönetimi kapsamında ik yazılımı uygulamaları öne çıkar. Bu yazılımlar, eleman yönetimi özellikleri için ihtiyaçlarınızı anlık olarak karşılayarak yönetim anlayışınızı destekler. Bu yazı kapsamında insan odaklı personel yönetimi için aşağıdaki başlıklarla detaylara yer vereceğiz:

Personel Yönetimi Nedir?

Personel yönetimi kavramı, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışından önceye dayanır. Bu kavram, her ne kadar tarihsel olarak geride olsa da günümüzde hala üzerine düşünülen ve tartışılan bir noktadadır. Kavram kapsamında ele alınan işletme çalışanları, işe başladıkları andan itibaren tüm noktalarıyla değerlendirilir. İşletmenizdeki çalışanların yakından takip edilmesinde ve yönetilmesinde bu alan etkilidir. Bu noktada personel yönetimi kavramının zaman içinde insan kaynakları yönetimi kavramına evrilmesinin nasıl gerçekleştiğini düşünebilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi, değişen dünyaya ayak uydurmak ve yeniliklere uyum sağlamak için işletmelerin sahip olması gereken önemli birimler arasındadır. Bu birim günümüzde sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ya da yeşil insan kaynakları yönetimi şeklinde bir dönüşüm içindedir. Dönüşümlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi durumu, işletmelerin süreçten geri kalmaması için sürdürülebilirliğe odaklanmasını etkiler. İnsan kaynakları kapsamında bu kavramı ele aldığınızda; örgütselliği, işletme çalışanlarının eğitimini, sosyal projelerin geliştirilmesini ve geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesini kastedersiniz.

Personel yonetimi özellikleri 

İnsan kaynaklarına bağlı olarak ya da farklı bir birim çerçevesinde gerçekleşebilen çalışan yönetimi, tüm personel kayıtlarının tek bir alanda toplanmasıdır. İş geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve karlılığı artırmak gibi hedeflerin yer aldığı bir yönetim anlayışı olarak öne çıkar. Bu yönetim kapsamında toplanan personel verileri için siber saldırılara ve çalınma risklerine karşı koruyucu önlemler alınır. Ayrıca personel yönetimi kapsamında işverenler çalışanlara anlık iş atayıp takibini tek bir ekran üzerinden gerçekleştirebilir.

Çalışan yönetimi özellikleri içinde yer alan gerçek zamanlı takip özelliği dikkat edilmesi gereken bir alandır. Personellerin o anda hangi işe çalıştığını ve bu sürecin nasıl bir zaman aralığında gerçekleştiğini görmek ise personel yönetimi programı ile mümkündür. Maaş takibi, izin alma ve verme süreçleri, kişisel verilere ilişkin bilgiler ve diğer ihtiyaçlara yönelik birçok özellik, personel yönetimi kapsamında işler. 

İşletmelerde Personel Yönetimi Nasıl Gerçekleşir? Personel yönetimi hakkında ik yönetiminden üç kişi tartışıyor.

İşletme olarak çalışanlarınızın yönetimi ile sürdürülebilir çözümlerle ilerleme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bu nedenle personelleri görevlendirirken ileriye yönelik uzun vadeli çözümler planlarsınız. Dünya çapında gerçekleşen bir yenilik söz konusu ise işletme olarak personellerinize eğitim içerikleri düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla işletmelerde eleman yönetimi yapılandırılması, işletmeye özel ve çağa ayak uyduran bir anlayışla gerçekleşir.

Sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimseyen işletmeler, çalışanlarını sürekli desteklenmeyi amaçlar. İşletmenizden ayrılan bir personelin piyasada hızlı bir şekilde istihdam edilmesini desteklemeniz bu kapsamdadır. Yine işletme içindeki çalışanlarınızın yalnızca iş düzenini değil; ekonomik, fiziksel ve sosyal refahını desteklemeniz önemlidir. İşletmenizde çalışan yönetimi anlayışı noktasında benimseyeceğiniz kapsam, işletmenizin şu anı ve geleceği için belirleyicidir.

Personel Yönetimi Anlayışı Geliştirme Adımları

İnsan kaynakları yönetimi için etkileyici adımlar belirleyerek işletmenizi birçok açıdan geliştirebilirsiniz. En başta işletmenizin geleceği bugünden attığınız temellerle sağlamlaşır. Özellikle geleneksel yönetim anlayışları yerine yeni gelişmelere eşlik edebilen teknolojilere ihtiyacınız vardır. Kendini yenileyebilen, ulaşılabilirliği kolay olan ve işletme yönetiminizle uyum sağlayabilen teknolojileri keşfedebilirsiniz. Bu teknolojileri kullanırken personel yönetimi anlayışı geliştirmeniz için bazı adımları öne çıkarıyoruz.

  • İnsan odaklı personel yönetimi anlayışı benimseyin.

Personel yönetimi kavramı ilk ortaya çıktığı zamanlarda iş odaklı bir çalışma anlayışı benimser. Önemli olan tek şey, insanın işletmeye ne kazandırdığıdır. Elbette bu durum günümüzde farklı bir yön alır. İnsan odaklı anlayış ön plana çıkar. Bu anlayışın ön planda olmasının etkisiyle işletmenizde örgütsel stratejiler belirleyerek ilerleme kaydetmeniz stratejik olarak önemlidir.

  • Misyon ve vizyonunuza uygun iş süreci yönetin.

İşletmelerin sahip olduğu misyon ve vizyon, dışarıdan bakıldığında işletme hakkında temel fikirlerin oluşmasını sağlayan belirleyicilerdir. Misyon ve vizyona uygun bir işletme olmak; çalışanların ve iş süreçlerinin bu doğrultuda ilerlediğini gösterir. İşletmedeki her personelin uyum içinde çalışabilmesi, ortak amaçlar edinebilmesi ve iş süreçlerine yön verebilmesi; işletmeyi geleceğe taşıyabilen bir noktadadır.

  • Yenilikçi bir şirket için yenilikçi uygulamalar kullanın.

İşletme yönetimi açısından günümüzde birçok araç kullanıma hazırdır. İster fiziksel ister dijital ortamda yönetim süreçlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişten farklı olarak günümüzde dijital ortamda şirketinizi tanımlamanız önemlidir. Özellikle veri kayıplarının önüne geçmek ve personellerinize dair bilgilere tek bir tıkla ulaşabilmeniz için dijital programlar etkilidir. Teknolojinin sağladığı bu otomasyonlardan yararlanmak için en çok kullanılan ik programı için personel yönetim yazılımı kullanabilirsiniz. HRplan kapsamında sunduğumuz yazılım ile işletmenize dair tüm süreçleri tek bir panel üzerinde yürütebilirsiniz.

  • Çalışma motivasyonu hakkında araştırmalar gerçekleştirin.

Personellerinizin çalışma motivasyonu alanında çalışmalar gerçekleştirerek işletmenizde yenilikçi değişimlere gidebilirsiniz. Bu noktada işletme içinde anket çalışmaları ya da birebir görüşmeler yapabilirsiniz. Çalışmalardan sonra gerçekleştireceğiniz analizlerle etkili motivasyon adımlarını işletmenize dahil edebilirsiniz.

  • Personellerinize şirket yönetiminde söz hakkı verin.

İşletmenin kalkınması ve değer yaratabilecek noktaya gelebilmesi için çalışanlarıyla birlikte hareket etmesi gerekir. Bu noktada organizasyonlarınıza personellerinizi dahil ederek sosyal ve ekonomik devamlılıkta etkili olabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz çalışmalarla söz sahibi olan personel, şirket amaçlarını benimseyerek görevli olduğu alanda emek verir. Çalışanların yetenek ve yatkınlıklarını işletmedeki doğru alanlarda kullandığınızda rekabet eden bir işletme olabilirsiniz. Bu gelişmelerle birlikte personeller kendi özel hayatlarında da topluma faydalı alanlar içinde yer alabilir.

Sonuç 

İnsan odaklı yönetim; ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan işletmenizin kalkınmasında etkilidir. Bu tutum ile insan odaklı çalışmalar yürüten işletme, uzun dönem odaklı bir anlayış benimseyerek çalışanlarını tüm koşullarda destekler. Dünyayı etkileyen ekonomik krizler, işletme içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar gibi durumlarda sürdürülebilir anlayış organizasyonu bir arada tutmakta işlevseldir. Örgütsel performansı artırarak işletmenin değerini fark edilebilir kılmak için bu çalışmaların gerçekleşmesi değerlidir.

Organizasyonların etkili yönetim gerçekleştirebilmesi için inovatif gelişmeleri değerlendirmeleri gerekir. Bu durumda HRPlan, sunduğu yazılım ile ik süreçlerini tek bir panel üzerinden gerçekleştirmenizi destekler. Personel ve yöneticilerin rahatlıkla kullanabileceği bu panel, internete bağlı cihazlardan erişilebilir arayüzü ile öne çıkar. Yıllık izin takibi, iş süreçlerinin yönetimi ve analiz edilmesi gibi organizasyonların ihtiyaç duyduğu i k adımlarını panel üzerinden yürütmek mümkündür. Üstelik ücretsiz deneme imkanı ile yazılımın işletmenize sağlayacağı değerleri yakından keşfedebilirsiniz. HRplan hakkındaki detayları keşfetmek ve merak ettiğiniz noktaları sormak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İnsan Kaynakları alanında tüm planlama ve süreçler hakkında çözümler sunan HRplan, kurulum gerektirmeden tüm platformlar üzerinden erişilebilen yeni nesil insan kaynakları yazılımıdır.

Özellikler

Bize Ulaşın

Created by Hipposoft